Vastuullisia kansalaisia ja velvoittavia yhteisöjä

 

Tanskalainen vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk Folkeoplysnings Samråd ja nykyisin kulttuuriministerinä toimiva Marianne Jelved ovat perustaneet ajatushautomon nimeltä "Kredsen" (Piiri). Tavoitteena on mm. innostaa kansansivistysalaa ottamaan vastuu demokraattisesta perinnöstään yhteiskunnassa, jossa ajattelua ja mielipidevaikuttamista kehittävä sivistystoiminta on ahtaalla, yhteiskunnan yhtenäisyys on vaarassa, kestokyky uhattuna ja kansainvälinen solidaarisuus vähissä, sekä kehittää ehdotuksia suurten kysymysten ratkaisemiseksi.
Kirja sisältää 14 erilaista analyysia ja kannanottoa, ja sen lopussa on kahdeksan kansansivistyskentälle suunnattua hyvin konkreettista ehdotusta.

Tanskankielinen julkaisu on ladattavissa osoitteesta
www.dfs.dk/media/356877/kredsen_bog_til_web.pdf