Vedholdenhed et vigtigt element i voksnes læring

Det kan være en lang proces at tilegne sig basale færdigheder som voksen.

 

Det kræver udover uddannelse og kurser kontinuerlig øvelse og fastholdelse af målet i den enkeltes dagligdag. Det kræver vedholdenhed at fastholde egen læring.

Danmarks Evalueringsinstitut, EVA har afdækket betydningen af vedholdenhed i voksnes læring, og hvordan undervisere og andre kan støtte den voksne deltagers vedholdenhed i læreprocesser. Især fremhæves tre faktorer som betydningsfulde:

  1. Sæt individuelle mål,
  2. Brug evaluering og feedback
  3. Arbejd med undervisningsdifferentiering.

EVA har udgivet et inspirationshæfte til lærere og har gennemført et litteraturstudie om forskning i vedholdenhed. Begge udgivelser kan downloades.

Styrk voksnes vedholdenhed. Inspiration til lærere.”

Litteraturstudie om vedholdenhed