Veilederforum i Norge

Veilederforum er en nettressurs for karriereveiledere og utdannings- og yrkesrådgivere.

 

Målet med tjenesten er å:
• gjøre relevant fagstoff, forskning, aktuell informasjon og ressurser lett tilgjengelig for veilederne
• være et viktig bidrag til kompetanseheving og økt faglig fellesskap 
• tilrettelegge for effektiv informasjonsutveksling for karriereveiledere og rådgivere på tvers av sektorer. 

http://veilederforum.no/