Veiledningskonferanse i Nuuk

 

Veiledning i arbeidslivet er tema for NVLs konferanse i Nuuk denne uken. Spennende Key-notes, engasjerte gruppediskusjoner og live oppleggsholdere fra Åland er noe av det vi har fått med oss hittil.

Hovedkoordinator Antra Carlsen åpnet konferansen og presenterte NVL og NVLs arbeide for forsamlingen.

Så fulgte en Key-note fra Professor Shahamak Rezaei, der temaet var veiledning, entreprenørskap, nettverk og innovasjon. - Å bryte ut fra din 

tradisjonelle ramme kan skape åpninger for nye målgrupper, ny utvikling og innovasjon, sa Rezaei i sitt innlegg. Den siste delen av første konferansedag var viet til tre workshops: Veiledning og entreprenørskap, veiledning i arbeidslivet og veiledning og rådgivning online. 

Tirsdag
Dag to startet med at Beth Krogh presenterte veiledning i Grønland anno 2014.Videre fulgte Janus Chemnitz Kleist fra Selvstyremyndighetene opp med en presentasjon av Grønlands system fro realkompetanseavklaring,vurdering og veiledning. Etter en Grøndlandsk start er det nå tid for workshops: Veiledning og validering, Motstandskraft gjennom veiledning og Hvordan webinars kan brukes som redskap for samarbeid og utvikling. Lisbeth Højdal holdt et engasjert og svært tydelig innlegg om karriereveiledning, og fulgte opp flere poenger fra Shahamak Rezaies Key-note. - Vi skal veilede mennesker til en videre vei der de kan finne utfordringer, ikke bare drive med "matchning" på det de kan i dag, sa Højdal. - De som virkelig blir til noe stort har ofte kommet fra et vanskelig utgangspunkt, slo hun fast. 


 


 


 


 


 


 


 


 

Presentationer från konferensen

  Konferensprogram:
PDF
Antra Carlsen:
Nordisk samarbejde og netværk i forbindelse med voksnes læring
Dansk version: PDF
Grönländsk version: PDF
Beth Krogh​:
Vejledning i uddannelsessystemet i Grønland
PDF
Shahamak Rezai​:
Entreprenørskab og vejledningens rolle heri
PDF
Lisbeth Højdal​:
Karrierevejledning
PDF
   
   
   


 

Workshops


 

Workshop 1
Vejledning og entrepreneurskab
Ulla Lynge:
PDF
Workshop 2
Vejledning i arbejdslivet

Johan Tronestam:
Dansk version: PDF
Grönländsk version: PDF
Svensk version: PDF

Debattupplägg:
Dansk version: PDF
Grönländsk version: PDF

Workshop 3 
Vejledning og rådgivning online

 
Workshop 4
Validering

Kompetencemappe for vurdering af realkompetencer
PDF

Generelle tips til screening
PDF

Screening liste for vurdering af realkompetencer
PDF

Validation - Process overview
PDF


 

Workshop 5
Modstandskraft gennem vejledning

Personal Profile - Interview schema
PDF

Resilience - a Key Skill for Education and Job
PDF

Afsluttende indlæg
PDF

Workshop 6
Webinars

Alastair Creelman
WEBINAR – Seminar på nettet som effektivt verktøy for læring, debatt og samarbeid
PDF

Spørgsmål til grupperne – 1
PDF

Spørgsmål til grupperne – 2
PDF

Workshop 7
Karriereskift og vejledning
 
Workshop 8
Metoder i vejledningen
 
Workshop 9
Fjernvejledning og udkantsområder
 

 

group_work_Greenland  Nuuk  Shahamak Rezaei  Taru Kekkonen   Beth_Krogh  Janus_Chemnitz_Kleist  Veiledning_i_arbeidslivet_Greenland_plenum  Workshop_ballonger  Antra_Carlsen_Greenland  Lisbeth_Hoejdal