Vejlederkonference 4. maj i Nordens Hus i Tórshavn

 

Mandag den 4. maj i Nordens Hus i Tórshavn afholder de studerende på den 4-årige deltids Master uddannelse i uddannelses- og karrierevejledning  en konference om karrierevejledning på Færøerne.

Konferencen er den første af sin slags på Færøerne. På dagen bliver formål og mulighederne med vejledning i dagens samfund belyst gennem omtale af forskning og udvikling inden for vejledninsfaget i udlandet og på Færøerne.

Oplægsholdere er bl.a. den uddannelsesansvarlige Sif Einarsdóttir, Professor fra Islands Universitet, der skal fortælle om vejledningsuddannelsens indhold og mål, og den erfarne finne Raimo Vuorinen, koordinator for ELGPN, som har flere års erfaringer med etablering af livslang vejledning i enkelte lande. Han vil holde oplæg om, at der til livslang læring hører en livslang karrierevejledning.

Derudover er der ”table sessions” med forskellige emner og dagen sluttes af med en paneldebat med deltagere med forskellige vejlederinteresser i det færøske samfund. Konferencen er åben for alle, og mange vigtige organisationer og institutioner er inviteret til at debattere vejlednings muligheder og placering fremover i det færøske samfund.  Program bliver lagt ud på www.nlh.fo og på www.setur.fo

Skrevet af Holger Arnbjerg, MA studerende i vejledning