Vejlederkonference på Færøerne den 28. september

 

Mandag den 28. september 2015 afholdes en vejlederkonference i Nordens Hus i Torshavn, hvor hovedemnerne er karrierevejledning, karrierekompetence og vejlederens rolle i valideringsprocesser.

Til konferencen bliver to af NVLs publikationer præsenteret og drøftet. Den første er publikationen “Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring”, som er et NVL & ELGPN ’concept note’, og den anden rapport, som forventes klar til publicering ved månedsskiftet august/september, drejer sig om vejledning og vejlederens rolle i forhold til validering. Konferenceformen består af oplæg, rundbordssamtaler og diskussion i plenum. Målgruppen er myndigheder, institutionsledere, vejledere på tværs af sektorer samt alle med interesse for disse emner.  Konferencen arrangeres i samarbejde med NVLs vejledernetværk  og NVL-kontaktpersonen på Færøerne. Nærmere oplysninger og program bliver lagt ud på kalenderen på NVLs hjemmeside og på www.setur.fo

Læs mere om karrierekompetence  ​