Vejledning i Arbejdslivet

Naturskønne Nuuk danner rammerne, når Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og NVL's vejledernetværk indbyder til vejlederkonference 18.-19 marks 2014. Konferencens tema er ”Vejledning i Arbejdslivet”, og deltagerkredsen er vejledere fra hele Norden.

 
Vejledning i Arbejdslivet Mats Holmström/norden.org

Konferencens indhold består af oplæg fra forskere og praktikere inden for områder som entrepreneurship, realkompetenceafklaring og karrierevalg samt en udveksling af erfaringer blandt deltagerne.

Formålet med konferencen er, at deltagerne:
• Blive opdateret med ny forskning, ny viden og nye metoder 
• Få inspiration til egen vejledning 
• Få konkrete redskaber til vejledning i arbejdslivet 
• I fællesskab udvikle vejledningen i arbejdslivet 

Konferencen er bygget op omkring tre hovedemner, et fælles oplæg til hver af hovedemnerne og tre valgfrie workshops under hvert hovedemne. 

Mer info, program og tilmelding