Vejledning i Arbejdslivet

 

Konferencens indhold består af oplæg fra forskere og praktikere inden for områder som entrepreneurship, realkompetenceafklaring og karrierevalg samt en udveksling af erfaringer blandt deltagerne.

Formålet med konferencen er, at deltagerne:
 • Blive opdateret med ny forskning, ny viden og nye metoder 
 • Få inspiration til egen vejledning 
 • Få konkrete redskaber til vejledning i arbejdslivet 
 • I fællesskab udvikle vejledningen i arbejdslivet 

Konferencen er bygget op omkring tre hovedemner, et fælles oplæg til hver af hovedemnerne og tre valgfrie workshops under hvert hovedemne. 

Mer info, program og tilmelding