Vejledning ”i praksis” – modeller og ideer

Brugsbøger til dem, der vejleder elever i praktikken og dem, der er aktivt medvirkende til at uddanne elever i vekseluddannelser.

 

09-01-2019
kompetenceudvikling vejledning
Foto: Bedre praktikvejledning på en nemmere måde Foto: Bedre praktikvejledning på en nemmere måde

Uddannelseskonsulent Ingrid-Margrete Thrane og konsulent Jonas Sprogø har skrevet 3 brugsbøger, der kan give redskaber, der 
• understøtter den professionelle vejledning
• viser hvordan man kan arbejde med den professionelle elev/vejleder-relation
• kvalificerer den professionelle uddannelsesplan og vejledningssamtale 
• understøtter elevens faglige udvikling.

Bøgerne er udviklet til sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse i Danmark, men flere af redskaberne er umiddelbart brugbare inden for alle erhvervsuddannelser eller kan bearbejdes, så de passer til andre erhvervsuddannelser.

De tre bøgerne er vedlagt som PDF.