Vejledning og validering har stor betydning for livslang læring

 

Dette var et af budskabene, som undervisnings- og kulturminister,  Rigmor Dam, havde i sin åbningstale til en vejlederkonference i Torshavn den 28. september 2015, hvor hovedemnerne var karrierevejledning, karrierekompetence og vejlederens rolle i valideringsprocesser.

Hun understregede dertil, at “Vejledning og validering har stor betydning i arbejdet med karrierevalg og at udvikle karrierelæring og karrierekompetencer. Det er et arbejde, som omfatter hele undervisningsforløbet, samt voksenundervisningen”. Det nye landsstyre har i sin koalitionsaftale sat sig som mål at skabe muligheder og strukturer for alle i et livslangt lærings perspekt, hvor vejledning og validering ingår som vigtige elementer. Efter ministerens indledning var to præsentationer fra NVLs vejledernetværk. Den første var med Jan Lindblom, Sverige, som præsenterede NVL publikationen “Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv – Karrierevalg og karrierelæring”. Dernæst holdt Carola Bryggman, Finland, oplæg om deres arbejde med CMS (Career Management Skills) i gymnasiets læreplaner. Næste forelæsning, som var indgangen til temaet om vejledernes rolle i validering, blev holdt af Anni Karttunen, europæisk ekspert i uddannelsespolitik og medlem i NVLs valideringsnetværk. Som det første sted i Norden blev rapporten ”Guidance in validation” præsenteret af islandsk medlem i vejledernetværket, Gígja Guðmundsdóttir. Begge temaer blev efterfulgt af rundbordsdiskussioner og opsamling i plenum. Nogle af hovedkonklusionerne var, at arbejdet med karrierekompetencer skal starte tidligt i folkeskolen og integreres i all uddannelsesniveauer, at  individet står i centrum i valideringsprocessen, at vejledere spiller en central rolle i denne process, at validering altid skal udføres i forhold til ”learning outcomes”, og at validering er en ’win-win’ situation.

Læs ministerens åbningstale, ”Ráðstevna um CMS og validering” her