Vejledning og vejlederens kompetencer

 

DialogWeb mødte Hanna Jensen, der er formand for Vejlederforeningen på Færøerne og medarrangør af konferencen, til en snak om vejledningens vigtighed og vejlederes kompetencer.

Udfordringen

Mange klarer sig igennem en hel uddannelse uden nogensinde at få behov for en vejleder. Men den store udfordring er at fange de mennesker, der ikke ved, hvad de skal gøre, og som heller ikke formår at formulere deres ønsker og behov. - Der er mange uddannelsessøgende, der giver op og stopper, før de har færdiggjort deres uddannelse. Foruden at være et personligt nederlag for de involverede mennesker, er frafaldet en stor samfundsmæssig udgift, der kunne være mindre, hvis de uddannelsessøgende fik den rigtige vejledning. Derfor er vejledningen så vigtig, siger Hanna Jensen om vejledningens udfordringer.

Kompetencerne

Vejledning er en forhandling mellem individ og samfund. Og vejlederen skal formå at se, hvilke løsninger er de rigtige for personen, der kommer til vejlederen. Vejlederens opgaver er at skabe respektfuld og personlig kontakt, at angive rammerne for samtalen og at give den vejledningssøgende støtte til at berette om sine fremtidsønsker, anførte Ann-Christine Ringstrøm, lektor ved Malmø Høgskole, på konferencen.
Hvordan kan denne forhandling så operationaliseres, så at vejlederen formår at løse opgaverne på bedste vis? - Vejlederen skal kunne nå ind til personen. Er der kontakt? Forstår vi hinanden? Hvad ønsker personen foran mig at få information om og hjælp med? Disse spørgsmål bør en vejleder konstant spørge sig selv, siger Hanna Jensen.
Et voksent menneskes første møde med en vejleder kan være utrolig vigtig. Denne person har måske i lang tid taget tilløb til at opsøge en vejleder, og en sådan handling kan være personligt meget krævende. Derfor er det vigtigt, at vejlederen er kompetent til et sådant møde, siger Hanna.

Formelt og personligt

Samtalen er vejlederens vigtigste redskab, og den fornemste opgave er at skabe en respektfuld, værdig og personlig kontakt, og at sætte rammerne for samtalen. Du skal forstå vedkommendes situation, men du har begrænset tid til rådighed. Så det har stor betydning, at vejlederne får udviklet både de faglige kompetencer samt de mere menneskelige egenskaber, siger Hanna Jensen.
De formelle og faglige kvalifikationer er vigtige, og derudover er en række personlige egenskaber også relevante for en person, der arbejder med voksenvejledning. – Noget af dette kan du lære, og noget er bare nemmere for nogen end for andre. Men under alle omstændigheder kan du lære at blive professionel, selv om dine personlige egenskaber måske ikke er de helt rigtige for en karriere som vejleder. Sammen med uddannelsen gør livserfaringer, erhvervserfaringer, og din viden om mennesker, kultur og samfund dig til en bedre voksenvejleder. Og godt indblik i arbejdsmarkedet samt i uddannelses- og arbejdsmuligheder er også vigtig, siger Hanna Jensen.

Ønsker og virkelighed

Vejlederen skal opfordre den vejledningssøgende til at fortælle om sine ønsker til uddannelse, men skal også kunne vejlede realistisk i forhold til, hvad der kræves for at få opfyldt disse ønsker. Vejledningen skal være reel og præcis i forhold til krav og muligheder, så at de vejledningssøgende selv kan se, hvad der er realistisk. Det er umuligt at aflæse det hele med det samme. Er der tale om et reelt ønske? Hvor meget skal der til for at få den vejledningssøgende til at flytte sig derhen, hvor der kan blive tale om en reel mulighed? Har han eller hun mulighed for og lyst til at bruge for eksempel fire år af sit liv for at komme ind på drømmeuddannelsen?

Kulturforskellene

Ethvert menneske har sin egen baggrund, og de kulturelle og sociale forskelle kan være kæmpestore. En kontoransat i hovedstaden og en fisker fra provinsen kommer til den samme vejleder, men deres udgangspunkt er vidt forskellige. – Forskellene er måske endda større end mellem mig selv og en kvinde fra Indien med højere uddannelse, uddyber Hanna. Vejlederen, der typisk er en akademiker ansat ved en uddannelsesinstitution, skal kunne bygge bro over de sociale og samfundsmæssige forskelle, der eksisterer mellem vejlederen og den vejledningssøgende.
De komplicerede situationer kan opstå, når den vejledningssøgende har dårlige erfaringer med i bagagen i forhold til tidligere oplevelser relateret til uddannelse. Det kan handle om udmattelse, om arbejdsløshed, om ordblindhed, om mobning i skolen m.m. Det er ikke så nemt at sætte ord på disse oplevelser, der samtidig fortsat kan fastholde personen i en dårlig cirkel.

Vejlederforeningen

Vejlederforeningen er voksenvejledernes frivillige forum. Foreningen har 20 aktive medlemmer, der repræsenterer gymnasiale og højere uddannelser. Vejlederforeningens formål er at opdatere og udvikle vejledernes kompetencer og viden, hvilket gøres med temadage, minikurser og forelæsninger.
Også rejser til uddannelsessteder i udlandet er blandt Vejlederforeningens tilbagevendende aktiviteter. – Vi følger med i, hvor i verden der er interessante engelsksprogede uddannelsesmuligheder, som efter vores vurdering er relevante for færøske studerende. Vi har eksempelvis været i Shanghai og i Holland, hvor internationale uddannelsesmarkeder er i vækst. Vi har besøgt universiteter i Polen, især med medicin-studier for øje, da det er blevet temmelig svært at komme til at læse medicin i Danmark. Vi har også været i Berlin og i Krakow for at få bedre kendskab til deres uddannelsestilbud, fortæller Hanna om Vejlederforeningens udlandsrejser.
Rejserne financieres delvis med tilskud fra vejledernes arbejdspladser, delvist med personlige midler og delvis med økonomisk støtte fra erhvervslivet - Erhvervslivet har vist interesse for vores aktiviteter. De ved, hvad slags arbejdskraft de har brug for og vælger med sponsorering at støtte udviklingen. Så der er større visioner for kompetenceudvikling af arbejdskraften i erhvervslivet end hos myndighederne med det politiske ansvar, siger Hanna Jensen.


Hanna Jensen har været formand for Vejlederforeningen på Færøerne i halvandet år. Hun har siddet tre år i bestyrelsen. Hanna Jensen er M.A. i færøsk og fransk, og hun underviser halv tid og arbejder som vejleder halv tid.

Vejlederforeningen på Færøerne har 20 medlemmer, der arbejder som vejledere ved både gymnasiale og højere uddannelsesinstitutioner.

Publicerad 31.5.2012