Velkommen til FuNKon15, Fleksibel utdanning Norges årskonferanse 9.november i Oslo

 

Få faglig påfyll om nettbasert kursdesign.
Program og påmelding fra 15. juni.

Dagskonferanse med mingling og middag
Hotell 33, Oslo

 

Få inspirasjon til god nettbasert undervisning på Fleksibel utdanning Norges årskonferanse. Denne gangen har vi en særdeles praktisk møteplass, med workshops, samtalefora og mingling, alt om tema nettbasert kursdesign. Godt brukergrensesnitt, kvalitet i nettbasert utdanning, juss og læringsanalyse er noen eksempler.

Følg med i våre kanaler for informasjon.