Vellykket baltisk-nordisk seminar i Estland september 2009

 

Formålet med det baltisk-nordiske seminaret var spredning av rapporten " Education in Nordic Prisons. Prisoners' Educational Backgrounds, Preferences and Motivation". En annen målsetting var å bedre samarbeidet mellom de baltiske og nordiske landene på dette området.
Seminaret samlet 38 deltagere fra de baltiske statene og de nordiske landene. Det var presentasjoner om fengselsundervisningen i Estland, Latvia og Litauen. Som i Norge er det skoleutdanningsmyndighetene som har ansvaret for opplæringen i fengslene. Det blir lagt stor vekt på yrkesopplæring i fengselsundervisningen. De tre landene opplever store problem i forbindelse med den økonomiske krisen. Det er store kutt i budsjettene noe som også går utover fengselsundervisningen. I Latvia har 10000 lærere mistet arbeidet sitt. Skoler blir lagt ned. Arbeidsledigheten i de tre landene er mellom 17-25 prosent.
På seminaret var det ellers presentasjon av René Mõttus fra Universitetet i Tartu om Cognitive ability and personality traits of  incarcerated young males og Terje Manger fra Universitetet i Bergen la fram den nordiske rapporten Education in Nordic Prisons. Seminaret fikk svært god tilbakemelding fra deltagerne og det var ønske om et tilsvarende seminar i 2010, slik at en kan utvikle det baltisk-nordiske samarbeidet videre. Det vil komme en fullstendig rapport fra seminaret på et senere tidspunkt.
Seminaret blei gjennomført av Justisdepartementet i Estland i samarbeid med Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Fylkesmannen i Hordaland. Det ble støttet økonomisk av Senter for internasjonalisering av høyere utdanning, Nordpluss Horizontal.

Presentasjoner:

Torfinn Langelid: Presentation of the Nordic network of Prison Education
Terje Manger: Education in Nordic prisons
René Mõttus, Liisi Kööts, Jüri Allik: Cognitive ability and personality traits of incarcerated young males

Kontaktperson:
Torfinn Langelid: tel.: +47 55 57 23 66