Vellykket tilrettelegging

 

Det er mange studenter som har fullført sine utdanningsløp til tross for hørselstap, synstap, sosial angst eller konsentrasjonsproblemer. Utfordringene kan være knyttet til vurdering av alternativ eksamensform for studenter med dokumenterte funksjonsnedsettelser eller til muntlig formidling. Tilpasning og fleksibilitet fra skolens side er viktig for å lykkes med slik tilpaning. 

Les mer på: Hio.no