Vellykket uddannelseskonference med perspektiver

 

Konferencen samlede 200 deltagere fra Kriminalforsorgens egne institutioner og relevante samarbejdsparter udefra, og der var både stort engagement og god diskussionslyst.
Udfordringer og løsningsmuligheder blev debatteret livligt, og der var også eksempler på konkrete projekter og samarbejde, der inspirerede og opfordrede til kreativitet og innovation.

Deltagerne kom blandt andet rundt om indsattes forudsætninger, samfundsmæssige marginalisering, læring over for formel uddannelse, it i undervisningen, vejledning, kommunikation, motivation og kompetenceudvikling. Der var desuden bred enighed om, at:
• uddannelse af indsatte er en fælles opgave
• samarbejdet på tværs af faggrupper og institutioner samt udadtil skal styrkes
• uddannelse skal spille sammen med de øvrige indsatser for de indsatte

Konferencen gav dermed nogle gode indspark til, i hvilken retning vi skal bevæge os, og er på den måde et godt afsæt for arbejdet med en vision for udviklingen af uddannelsesområdet, som Direktoratets direktør, William Rentzmann, ønskede sig, da han skød konferencen i gang.

Presentationer

Brugerdreven innovation i undervisningen
v. Peter Dexters
PDF

Det sikrede pc-netværk
v. Kenneth Leif Rasmussen
PDF

v. Per Thrane
PDF

Erhvervsskolernes samarbejde med Kriminalforsorgen
v. Frank Tonsberg
PDF

Marginaliserede unge og voksne
v. Leif Emil Hansen
PDF

Uddannelse af indsatte i Norden med særligt fokus på Danmark
v. Terje Manger
PDF

Udfordringer på uddannelseområdet
v. Hans Jørgen Engbo
PDF

v. Morten Bruun Petersen
PDF

Vejledning og realkompetencevurdering
v. Hanne Woller
PDF