Vem värnar vuxenutbildningen?

 
John Arrias, rektor. John Arrias, rektor.

Det är spännande att arbeta inom den kommunala vuxenutbildningen! Från politiskt håll, från näringsliv och arbetsmarknadens organisationer lyfts vuxenutbildningen fram som en viktig faktor för att samhället ska kunna trygga behovet av framtida arbetskraft. Det konstaterar John Arrias i ett debattinlägg. Han fortsätter:

Vuxenutbildningen har möjlighet att starta utbildningar med kort varsel och är inte bunden av terminstider på samma sätt som t ex gymnasieskolan. Tvärtom står det i våra styrdokument att vi ska bedriva undervisning i princip året om, utifrån individens egna önskemål. Syftet med våra utbildningar är att vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällsliv och att främja den enskilde individens personliga utveckling.

Läs mer

Källa: Dalarnas Tidningar