Venstre: Full støtte til VOFO og studieforbundene

 

Venstre gir studieforbundene og VOFO fullt gjennomslag i sitt alternative statsbudsjett. Venstre foreslår å reversere hele kuttet til studieforbundene pluss at de legger til en reell økning på 7,2 millioner kroner. I tillegg reverserer de hele kuttet til VOFO.
- Dette gjør vi fordi Venstre ønsker å satse på dette feltet, sier fungerende leder i KUF-komiteen Iselin Nybø.

les mer