Venstre støtter nettskolene og Fleksibel utdanning Norge

 

- Å støtte voksenopplæringen er det nærmeste du kommer dannelses- og folkeopplysningstanken til Venstre, sier Trine Skei Grande om Venstres reversering av kuttet i statsbudsjettet. – Det å ha et så strømlinjet syn på utdanning at man mener at det ikke skjer etter du er 18, eller i et annet klasserom enn det som er vanlig, det synes vi er et veldig snevert kunnskapssyn, sier Skei  Grande.

Venstre godtar ikke kuttet på 15,7 millioner i støtte til nettskolene, og har tatt dem inn igjen i sitt budsjett.  De ønsker også reversere kuttet i støttet til Fleksibel utdanning Norge.

Vi gleder oss over de konkrete forslagene fra Venstre og satser på å få midlene på plass igjen så vi kan fortsette arbeidet med fleksibel utdanning, sier Torhild Slåtto, direktør i FuN.