Verdens første lærerutdanning på lulesamisk og sørsamisk

Nord universitet i Bodø har satt i gang lærerutdanning for de to minoritetsspråkene lulesamisk og sørsamisk.

 
Fotograf: Karin Beate Nøsterud/norden.org Fotograf: Karin Beate Nøsterud/norden.org

Regjeringen har som mål at samene skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, og understreker at det er viktig og berikende for Norge å ta vare på samiske språk, samisk kultur og tradisjoner.

Dermed er det også nødvendig at det finnes lærere som kan undervise på de ulike samiske språkene.

Det er flere samiske språk, hvorav nordsamisk er det største og har sitt tyngdepunkt i Finnmark.

Sørsamisk snakkes av samer i Trøndelag og Hedmark, mens lulesamene i hovedsak bor i Nordland. Det er sørsamer og lulesamer også i Sverige.

De skolene som underviser i lulesamisk og sørsamisk har små elevtall, og det har hittil ikke vært lærere som er utdannet på disse språkene. Nå blir det en forandring på det. 

Motivert 

De fem lærerstudentene på det nye studiet forteller til Bodø NU at det valget de er motivert av et ansvar for å løfte opp det samiske innenfor utdanningen.

Det offentlige har sørget for en egen stipendordning for lærerstudentene i lulesamisk og sørsamisk.

I forbindelse med åpning av dette spesielle lærerstudiet nylig uttalte rådsmedlem i Sametinget, Mikkel Eskil Mikkelsen til Bodø NU følgende:

– Vi samer er en minoritet i samfunnet. Mange små steg – som for andre kan virke usynlige, har stor betydning for oss. Det at vi nå får en egen samisk lærerutdanning er et stort steg, og det er veldig imponerende det Nord universitet har fått til. Våre barn fortjener å få kvalifiserte lærere i sitt morsmål. 

Les mer her og her