Verdens første nasjonale helsearkiv finner kompetansen på Tynset

Nyskapningen Norsk helsearkiv åpner i nytt bygg på Tynset i april. Et arkiv som dette er ikke noe mindre enn en verdensbegivenhet. Sykehistoriene til en hel befolkning gjennom generasjoner blir å finne i arkivet. Dette blir et eldorado for helseforskningen.

 
Tynset studie- og høgskolesenter holder til på Nord-Østerdal videregående skole. Leder May Tove Dalbakk forteller om godt samarbeid både med videregående skole, næringslivet og kommunene i regionen. Tynset studie- og høgskolesenter holder til på Nord-Østerdal videregående skole. Leder May Tove Dalbakk forteller om godt samarbeid både med videregående skole, næringslivet og kommunene i regionen.

Under lokaliseringsstriden om helsearkivet hevdet noen at Tynset ikke var aktuell plassering fordi en ikke kunne skaffe den nødvendige kompetansen der. De hadde ikke tatt med May Tove Dalbakk og Tynset studie- høgskolesenter i beregningen. Dalbakk har i samarbeid med Norsk Helsearkiv og NTNU satt i gang et studium i Arkiv og samlingsforvaltning.

Nå er 58 studenter i full gang. NTNU tilbyr et fleksibelt studium, med samlinger på Tynset og i Trondheim og for øvrig på nett. Studentene er strålende fornøyde. Direktøren for helsearkivet, Bjørn Børresen, har rukket å ansette fire medarbeidere, pluss at han er midt oppe i en ny ansettelsesrunde for åtte nye stillinger.

Attraktive 

– To av studentene i arkivfag er allerede ansatt hos oss. Studiet er av stor verdi. Dette er studenter som har vært ute i arbeidslivet, og med tilleggsutdanning blir de attraktive medarbeidere hos oss. Vi satser på en god miks av lokale ansatte og tilflyttere, sier Børresen, som selv er tilflytter.

Han vokste opp på Tynset, jobbet i Oslo og Tromsø i mange år, blant annet med pasientjournalsystemet i Helse Nord. Nå har han flyttet tilbake til Tynset, og er i gang med å etablere Norsk helsearkiv, som vil gi uvurderlig datamateriale for forskning.

150 kilometer med journaler 

150 kilometer med pasientjournaler skal hentes inn fra offentlige og private sykehus og institusjoner. Alle journaler etter 1950 blir digitalisert, og papirjournalene makulert, mens journalene fra tiden før 1950 blir beholdt i papirform og sendt til riksarkivet i Mo i Rana.

– Det blir en digitaliseringsfabrikk i helsearkivbygget, hvor mange millioner pasientjournaler vil bli skannet og arkivert i digital form, sier Børresen. Han følger byggingen av et skreddersydd arkivbygg plassert i vakre naturomgivelser like ved sykehuset på Tynset.

Norsk_helsearkiv.jpg  
Det er lørdag og arkivfag-studentene på Tynset har undervisning. Snart åpner Norske helsearkiv på Tynset. Arkivet har behov for 50 ansatte. Norsk helsearkiv får et praktbygg i vakre omgivelser på Tynset. Det vil stå ferdig til åpningen 1.april 2019.

Høgskolesenter 

Nord-Østerdal ligger høyt på statistikken over kompetanse og utdanning i befolkningen. Regionen etablerte et studie- og høgskolesenter på Tynset i 2001. Det har hatt en nøkkelrolle i å tilby desentral høyere utdanning nettopp for å opprettholde og bygge videre på kulturen for læring og høyere utdanning. Den driftige lederen av senteret gjennom mange år, May Tove Dalbakk, har samarbeidet tett med næringslivet og offentlige etater for å kunne satse på utdanningstilbud som det var konkret bruk for.

Det er ikke få sykepleiere, lærere, vernepleiere, økonomer og IKT-medarbeidere som er kommet ut fra Dalbakks organisering av desentraliserte studier. Studentene, som ofte er voksne og godt etablerte, har grepet sjansen som har bydd seg ved høgskolesenteret. 

På et sølvfat 

– Arkivstudiet kom på "et sølvfat". Det vil være aktuelt både i nåværende jobb og dessuten svært relevant hvis jeg skulle få jobb på Norsk helsearkiv. Uansett skader det ikke å øke egen kompetanse, sier en av studentene, Randi Bekkevoll fra Tynset.

Fleksible studier på hjemstedet er hennes mulighet. Å reise til en campus for å studere ville ikke vært aktuelt. Familien med tre barn, jobben i kommunen og fritidsaktivitetene trenger henne på Tynset.   

Utvikle arbeidsmulighetene 

Heller ikke Per Bjørnar Riise ville kunne studere ved en høgskole eller universitet, og tilbudet på Tynset skryter han av.

– Det er relevant både med tanke på kompetanseheving i eksisterende jobb og som et kvalifiseringstrinn for å søke på aktuelle stillinger ved nyopprettede Helsearkivet, sier Riise.

– Vi bor virkelig i en utkant, og høyskoleutdanning via fjernundervisning eller ved at forelesningskompetansen kommer til Tynset er avgjørende for at vi skal kunne utdanne folk til de jobbene som trengs for å opprettholde bosettingen, videreutvikle arbeidsmulighetene og øke kompetansen i regionen. 

Tre samlinger i semesteret 

– Det betyr svært mye at vi får høgskoleutdanning her. Det gjør det lettere for hver enkelt å delta, og fagkompetansen i Fjellregionen øker på flere felt, påpeker Bekkevoll, som er svært tilfreds med den praktiske tilretteleggingen.

– Jeg synes det fungerer veldig bra. Studiet er lagt opp med tre samlinger pr semester. Disse samlingene går over to dager, og er lagt til fredag og lørdag. De som har vanlig dagarbeid behøver bare å bruke en feriedag eller avspaseringsdag for hver samling. Tiden vi trenger til lesing og oppgaveskriving styrer vi selv.

Arkivstudiet fikk rekordstor tilstrømning og har nå 58 studenter. Studentene gir May Tove Dalbakk æren for dette. 

– Hvis du bor i Nord-Østerdal, tror jeg det ville vært umulig å ikke få med seg informasjon om studiet, sier Per Bjørnar Riise med et smil.

– May Tove jobber konstant med å reklamere for aktuelle studietilbud. Randi Bekkevoll er helt enig i at slike ildsjeler betyr mye.

– Hun er en veldig god ambassadør for kompetanseheving i regionen, sier Bekkevoll.

Kjem'n te tynset så trivs'n 

Tynset kommune og regionen i Nord-Østerdalen vant drakampen om plassering av Norsk helsearkiv da det skulle avgjøres for flere år siden. Det har tatt adskillig lenger tid enn planlagt å få helsearkivet i drift, men nå er det bare måneder igjen til åpning. Bygget er reist, og det blir minst 50 arbeidsplasser. Om en skal tro på kommunens slagord, så blir det trivelig for tilflytterne som kommer med arkivvirksomheten. «Kjem’n til Tynset, så trivs en», står det med store bokstaver på rådhuset.