Verksamhetplan 2019

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2019

 

Karriärutveckling

Nätverket bidrar till att  samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden förbättras vilket stödjer individers övergång mellan utbildning och arbetsliv. Dessutom fokuserar nätverket på vuxnas möjligheter att utveckla sina karriärkompetenser och ser karriärutveckling som en livslång process. Nätverket skall formulera en gemensam Nordisk definition på karriärvägledning.

Förväntat resultat i 2019

Uppdatering av rapporten Samordning av vägledningen i de nordiska länderna från 2017. Utredningen redogör för hur samordningen organiseras konkret och också för olika former av informellt samarbete mellan sektorerna. Rapporten följer indikatorer som skapades av ELGPN för monitoring av vägledningen i alla Europeiska länder. Uppdatering av den nordiska rapporten skapar underlag för de som utvecklar och erbjuder vägledningstjänster i de nordiska landen.