Verksamhetplan 2021 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2021

 

Kort om nätverket

Nordiskt nätverk för vägledning bidrar till utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Nätverket förbättrar samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden vilket stödjer individers övergång mellan utbildning och arbetsliv och bidrar till mobilitet i Norden. Nätverket arbetar bl. a. med kompetensutveckling av vuxenvägledare, frågor runt livslång vägledning och karriärkompetenser samt utveckling av vägledningstjänsterna.

Genom karriärvägledning och tillgång till ny information stöds vuxna till att upptäcka sina kompetenser. Också användning av IKT i vägledning bidrar till ökat tillgång för individer att göra egna val gällande sin karriärutveckling. Kunskapsutbyte är en viktig del av nätverkets arbete för att göra vägledning tillgänglig för alla och stödja vuxnas mobilitet och främja jämlikhet i Norden.

Förväntat resultat 2021

Nätverket har reviderat och uppdaterat rapporten ”Samordning av vägledningen i de nordiska ländarna” med fokus på Färöarna och Sverige. Den publiceras början av 2021.

Webbinar Green Guidance organiseras den 16 mars kl 14:30 (CET) med Miriam Dimsits från VIA University College som föreläsare.

Nätverket har ett samarbete med Nordplus Vuxen projekt "Guidance and (real) skills in working life” (KIAL)", samordnat av TEC, Technical Education Copenhagen. KIAL och nätverket genomför en nordisk kurs för vägledare 30.08-1.09.