Verksamhetplan 2022 - Nordiskt nätverk för vägledning

Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2022

 

Kort om nätverket

Nordiskt nätverk för vägledning bidrar till utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Nätverket förbättrar samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden vilket stödjer individers övergång mellan utbildning och arbetsliv och bidrar till mobilitet i Norden.

Genom karriärvägledning och tillgång till ny information stöds vuxna till att upptäcka sina kompetenser. Också användning av IKT i vägledning bidrar till ökat tillgång för individer att göra egna val gällande sin karriärutveckling. Kunskapsutbyte är en viktig del av nätverkets arbete för att göra vägledning tillgänglig för alla och stödja vuxnas mobilitet och främja jämlikhet i Norden.

Förväntade resultat 2022

Nätverket arbetar bl. a. med kompetensutveckling av vuxenvägledare, frågor runt livslång vägledning och karriärkompetenser samt utveckling av vägledningstjänsterna.

Nätverket skall presentera en uppdaterad statusrapport kring samordningen av vägledning i Danmark och Island till beslutsfattare för att stödja utvecklingen av vägledningstjänster och möjligheter för livslång karriärutveckling i Norden. Nätverket skall fortsätta förmedla uppdateringen från Sverige och Färöarna (NVL:2021).

Nätverket önskar att synliggöra karriärvägledningserbjudanden som användare har tillgång till i Norden. Nätverket kommer att ta fram en profil som heter "Jens" för att visa vägledningsprocessen Jens måste gå igenom i de olika länderna. Målet är att på ett enkelt och visuellt sätt kunna ge en översikt över vägledningserbjudanden ur användarens perspektiv. Avsikten är att Jens-grafiken ska bidra till förmedling och diskussion av samordningsrapporten.