Verksamhetsplan 2016

Forskarnätverket 2016

 

Nordisk forskernetværk

Forskarnetværket bidrager till implementering av MR-U’s samarbejdsprogram «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» ved at fremme samarbejde mellem forskningsmiljøer i Norden og styrke relationen mellem forskning og praksis inden for voksnes læring. Netværket initierer møder mellem forskere indenfor valgte temaer, afgrænser og præciserer de prioriterede temaers nordiske perspektiver. Netværket medvirker til kompetenceudvikling ved at samle, systematisere og formidle aktuelle forskningsresultater indenfor de nordisk prioriterede temaer til relevante miljøer og praktikere  i feltet, samt medvirker til at skabe grundlag for policy beslutninger og  indsatser .

 
NVL arbejder i 2016 videre med at undersøge muligheden og interessen for at etablere et forskernetværk om Basic Skills og nordiske PIAAC resultater. NVL samarbejder med Danmarks Evalueringsinstitut, EVA om planlægning og gennemførelse af forskermøde . Hvis det viser sig, at der ikke er interesse for et forskernetværk om Basic skills, har NVL revurderet forskernetværkets arbejde for 2016 og fremover.
 

1. NVL skal fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling indenfor  forskellige områder af voksnes læring i de nordiske lande.

 
 • NVL har etablerat ett forskernetværk  med udgangspunkt i det danske formandsskabs prioriteringer indenfor livslang læring 2015 bl.a. basic skills for  voksne og PIAAC resultater.
 • Forskernetværket mødes to gange i 2016 med det formål at diskutere, synliggøre og formidle aktuelle forskningsresultater  indenfor nordisk prioriterede temaer om Basic Skills samt at synliggøre potentielle områder for samarbejde og fælles forskning.
 • Første forskerseminar og møde holdes i februar i København. Nationale perspektiver og fælles nordiske temaer diskuteres. Resultater af diskussioner på seminaret er sammenskrevet af EVA – bruges som forberedelse til seminar i maj i Finland.
 • Det andet møde gennemføres som et ekspertseminar om basic skills i samarbejde med det finske formandskab i NMR med det formål, at netværkets diskussioner  og resultater  kobles til det finske formandsskabs prioriterede temaer.

2. NVL skal bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse gennem forskellige former for voksnes læring.

 
 • Forskernetværket indgår i min. et forskerpraktikermøde med det formål at kvalificere diskussionen af aktuelle udfordringer i praksis og i fællesskab udvikle nye ideer til konkrete aktiviteter, der kan styrke arbejdet med basic skills. 

4. NVL skal på en struktureret och strategisk måde informere om erfaringer og resultater fra nordisk samarbejde om voksnes læring i første omgang på et nordisk och europæisk plan.

 • Aktuelle nationale og nordiske perspektiver på temaet Basic skills er beskrevet og vil blive formidlet på NVL’s webpage.
 • Resultaterne af netværkets diskussioner bliver knyttet til det finske formandsskabs prioriterede temaer og vil indgå i aktiviteter og på seminarer, når det er aktuelt.

Aktivitetsplan 2016

 
Nov.2015- jan.2016
 • EVA har startet det forberedende konsulentarbejde
 • Forskere inviteres til netværket
 • Inviterede deltagere har besvaret spørgsmål udsendt af EVA og svarene er returneret
 • Interessen for deltagelse i forskernetværk om Basic skills er afklaret
 • Det er afklaret om EVA skal fortsætte samarbete
Jan.-marts
 • Indsendte svar fra inviterede forskere er analyseret og skrevet sammen af EVA – resultat fremlægges som det indledende oplæg til seminar i februar
 • Første forskerseminar afholdes i februar i København. Nationale perspektiver og fælles nordiske temaer
 • Resultater af diskussioner på seminaret er sammenskrevet af EVA – bruges som forberedelse til seminar i maj i Finland
 • Kontakt til det formandskab etableres og samarbejde om et seminar i maj i Finland afklares
 • Evt. opgaver fra formandsskabet konkretiseres og beskrives
  April - august.
 • Evt. opgaver fra formandsskabet diskuteres og planlægges.
 • Deltagelse i evt. finske formandsskabsaktiviteter er diskuteret og aftalt
 • Planlægning af ekspertseminar om basic skills i Finland
 • Program og invitation sendes ud til NVL arbejdsgruppe, NVL’s forskernetværk og det finske formandskab
 • Resultatet fra diskussioner på maj seminariet incl. evt. anbefalinger, sammenskrives af EVA
 • NVL tager stilling til om der etableres et netværk om basic skills
August .- december
 • Materiale fra seminarer er sammenskrevet og formidles på NVL’s webpage samt evt. andre steder.
 • Der gennemføres et forsker praktikerseminar om Basic skills enten nationalt eller nordisk
 • Evt. startes et NVL netværk om basic skills
 • Videre arbejde med forskning diskuteres i NVL og evt. temaer for 2017 fastlægges
books-education-school-literature-48126.jpeg