Verksamhetsplan 2017

Detta skall Ö-nätverket göra 2017.

 

NVL har siden 2013 haft fokus på at dokumentere, analysere og udvikle læringsmodeller, der kan fremme entreprenøriel læring, entreprenørskab og innovation. I slutningen af 2014 afsluttedes analyse og dokumentationsarbejde og et fremadrettet perspektiv blev besluttet. På det afsluttende seminar for første del af projektet kom inspirationen til at udvikle konkret handlingsrettede korte aktiviteter.

Fokus 2015-2016

På denne baggrund udviklede NVL Ø-netværket, med start på Bornholm i 2015, et pilotprojekt med det formål at afprøve lokale mødesteder/seminarer med konkrete og praksisnære temaer, der adresserede lokale og konkrete udfordringer. Ø-netværket valgte at arbejde med integration som tema. Den valgte arbejdsform var inspireret af den pædagogiske arbejdsformen ”fremtidsværkstedet”. Formen lægger vægt på at udvikle konkrete handlinger og løsninger på konkrete udfordringer. Energien til nye handlinger hentes i både visioner og modstand. Formålet bag arbejdsformen er at fremme og give empowerment til alle borgere, også de ekskluderede i samfundet. Deltagerne får indflydelse og medansvar for ændring og udvikling af det lokale liv.

Der blev i gennemført 2-3 lokale seminarer på Bornholm og Gotland og 1 på Åland. De inviterede deltagere var, i tråd med fremtidsværkstedets formål, relevante aktører, der arbejder med integration og nye asylsøgere, flygtninge og migranter. Ø-netværket og NVL valgte at dokumentere og evaluere To-do kurserne, og der blev indgået samarbejde med en ekstern evaluator.

Fokus 2017

I 2017 gennemføres det sidste To-Do opfølgningskursus. Indsamlede data fra spørgeskemaer suppleres med case-beskrivelser og interviews af udvalgte deltagere. Data systematiseres og analyseres. Et første udkast af rapporten diskuteres med ø-netværket og evt. andre relevante aktører i projektet. Rapport skrives færdig. Resultater af projektet formidles, diskuteres og videreudvikles af evaluatorer og ø-netværksmedlemmer på to nordiske konferencer og et-to nationale seminarer.

NVL skal fremme udvikling og implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling indenfor forskellige områder af voksnes læring i de nordiske lande.

  • Netværket har udviklet, dokumenteret og beskrevet nye måder at organisere handlingsrettede, deltageraktiverende og inkluderende læringsaktiviteter, der kan fremme aktiv deltagelse i lokalsamfund og demokrati.
  • Resultater og erfaringer er formidlet, diskuteret og videreudviklet på to nordiske konferencer og et-to nationale seminarer.

NVL skal bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse gennem forskellige former for voksnes læring

 • Netværkets deltagere diskuterer sammen med evaluatorer og evt. andre relevante aktører evalueringsresultater inden den endelige rapportskrivning
 • Evaluatorer og ø-netværksdeltagere diskuterer form og indhold i rapporten
 • Repræsentanter for Ø-nætverk, deltagere i to-do kurserne og evaluatorer medvirker i nordiske og nationale formidlingsaktiviteter

3. NVL skal fremme samarbejde med Nordplus rammeprogram med henblik på at bidrage til udvikling af de nordiske uddannelsessystemer.

  • Netværket medvirker til en konference om lærerkompetencer i samarbejde med Nordplus rammeprogram med det formål at styrke udvikling af inkluderende, praksisnære og handlingsrettede pædagogiske arbejdsformer.

4. NVL skal på en struktureret och strategisk måde informere om erfaringer och resultater fra nordisk samarbejde om voksnes læring i første omgang på et nordisk och europæisk plan.

 • Netværket har dokumenteret, analyseret, beskrevet og formidlet resultater af pilotprojektet ”To-do” kurser på to nordiske konferencer.

Aktiviteter i virksomhedsplan 2017

Jan –maj

14 februar Sidste to do seminar på Åland er gennemført.

De sidste spørgeskemaer, case beskrivelser og interviews, er samlet. Evaluatorer har startet systematisering og analyse af data.

22-23 mars Møde i netværket på Bornholm

Evaluatorer og netværk har diskuteret resultater og rapportens form og indhold. Arbejdsfordeling skrivearbejde er påbegyndt aftalt.

3-5 maj Et roundtable på 7th Nordic Conference on Adult Education and Learning in Jönköping, Sweden hvor To-Do er med.

Maj- juli

Rapport færdiggøres, lay-outes og trykkes

August - december

 1. sept. Rapport og resultater formidles og diskuteres på NVL/Nordplus konference om voksenlærerkompetencer
 2. nov. Rapport og resultater formidles og diskuteres på det norske formandsskabs konference om ”Inklusion”