Verksamhetsplan 2018

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2018.

 

Nätverket bidrar med kunskap och expertis att arbeta med de Globala målen 2030 för hållbar utveckling på ett pedagogiskt sätt i organisationer och institutioner för vuxnas lärande och i lokalsamhället.

Nätverket för hållbar utveckling vill fokusera på möjligheter att utvidga och inspirera deltagare i de två genomförda pilotkurser (2015-1016) till ett större och öppet nätverk. Syfte med ett sådant nätverk är att bjuda in till workshops, dela med sig av exempel och erfarenheter, samt bidra med kunskap och expertis att arbeta med de Globala målen 2030 för hållbar utveckling på ett pedagogiskt sätt i organisationer och institutioner för vuxnas lärande och i lokalsamhälle. Nätverket planerar för ett projekt som skall undersöka hur utbildningsorganisationer och myndigheter arbetar med de globala målen, vilka utmaningar som finns, vilken typ av pedagogisk kunskap behövs för att uppnå målen. Nätverket skall undersöka om det finns önskemål om typ av certifiering som dokumentation.

Plan för arbetet 2018

Möten:

8-9.3 Köpenhamn. Agenda: målsättningar och framtida planer för nätverket

11-13.9 Helsingfors. Agenda: Planering för deltagande i seminariet “Transforming for Sustainability” i Köpenhamn 28-29.11.2018. Dessutom planeras och skrivs projektansökan för ett nytt hållbarhetsprojekt.

28-29.11 Köpenhamn. Deltagande i seminariet “Transforming for Sustainability”, där nätverkets tidigare projekt presenteras i form av den utvärdering som Jeppe Lassoe och Jonas Andreasen Lysgaard gjorde 2016.

Förutom fysiska möten ordnas hangout möten enligt behov.

Nätverket kommer att inbjuda till sina möten personer från respektive land där mötet ordnas och som har deltagit i tidigare utbildningar (alumniverksamheten). Målsättningen är att vi på det sättet upprätthåller både det nationella och de nordiska nätverket som skapats i och med de olika utbildningarna. För de nationella alumnimötena kommer innehållet att utgå från den nationella Agenda 2030.

Nätverket för hållbar utveckling kommer att utöka medlemsantalet i nätverket enligt behov. Nätverket upprätthåller också en webbsida, utöver NVLs nätsida. Webbsidan ska fungera som ett komplement till NVL sidan samt vara ett forum för alumninätverket.