Verksamhetsplan 2019

Detta skall valideringsnätverket göra 2019.

 

Expertnätverket för validering

Nätverket implementerar Roadmap 2018 och stödjer de kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem inom olika sektorer i Norden. Nätverket fortsätter att utveckla modellen för att säkerställa kvalitet i valideringsprocessen. Metodutvecklingen stöds genom satsning på ValiGuide-tjänsten.

-

Förväntat resultat i 2019

Nätverket skall genomföra webinarier och regionala seminarier för att förmedla och stödja implementering av Kvalitetsmodellen.

NVL och nätverket är medarrangör för den internationella valideringsbiennalen i Berlin i 7-8 maj 2019. Nordiska presentationer ingår i alla 6 tematiska spår på biennalens workshops, därmed får arbetet med validering i de nordiska länderna och resultat och produkter från arbetet inom expertnätverket bred internationell synlighet.