Verksamhetsplan 2019

Detta skall Distansnätverket göra 2019.

 

Digitalisering och on-line lärande

Distans nätverket bidrar med kunskap genom lärande exempel, undersökningar och metodsamlingar om hur lärande innehåll och teknologi kan kombineras i lärandemodeller för vuxnas lärande.

-

-

Nätverket avslutas i 2019.  

Nätverket skall synliggöra deras resultaten genom webinarier samt publicera resultaten av Distans arbete i samlad form på NVLs sidor under våren 2019.

Distans medverkar i den internationella konferensen i Lillehammer ”ICDE Lifelong Learning summit 2019” med en workshop som presenterar on-line lärande i Norden.

Nätverket är medarrangör på ett nordiskt konferens i Köpenhamn 3-4 juni kring digitaliseringens aktuella utmaningar, bland annat kring flexibelt lärande och digitala läromiljöer.