Verksamhetsplan 2021 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2021

 

Kort om nätverket

Nätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning. Tillgång till teknikstöd för intagna i fängelse är ett växande behov utifrån den snabba teknikutvecklingen i samhället, för att undvika att målgruppen hamnar i ett digitalt utanförskap.

Förväntat resultat 2021

Nätverket bidrar till att stärka intagnas möjlighet till lärande i arbetsdriften genom ökade möjligheter till yrkesutbildning i samarbete mellan arbetsdrift och utbildning.

Nätverket startar en ny arbetsgrupp som skall undersöka hur man kan skapa flera möjligheter till yrkesutbildning genom samarbete mellan utbildning och arbetsdrift och hur arbetsdriften kan stärkas som arena för lärande.

Nätverket fortsätter att förmedla resultat från arbetsgrupper om IKT och studie- och yrkesvägledning/karriärvägledning.