Verksamhetsplan 2021 - Grundläggande färdigheter

Detta skall nätverket göra 2021

 

Kort om nätverket

Nätverket grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC och rapporten som arbetsgruppen publicerade 2016. Nätverket fokuserar på utbudet av utbildning inom grundläggande färdigheter för vuxna utifrån begrepp som relevans, flexibilitet, motivation, distans- o fjärrundervisning, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning. Nätverket ser närmare på utvecklandet av digital kompetens och matematiskt kunnande på grundläggande nivå kopplat till arbetslivet.

Arbetet går både i linje med ett grönt Norden men också med ett socialt hållbart Norden där inkludering, likvärdhet och jämlikhet främjas.

Förväntat resultat 2021

Nätverket kommer att fortsätta sprida den policy brief till nationella beslutsfattare, såsom myndigheter, departement, arbetslivets parter utbildningsorganisationer som under 2020 togs fram som ett led i nätverkets rapport Digital competences in basic skills for adults in the nordic countries.

Under 2021 tittar nätverket närmare på olika sätt att nå grupper med svaga grundläggande digitala färdigheter genom lärande exempel från de olika länderna. Ett samarbete kring detta kan ske genom NVL:s nya nätverk om digitalisering och nätverket för vägledning.

Under 2021 kommer nätverket att bjuda in till en workshop för att dela erfarenheter av att utbilda vuxna i grundläggande matematiska färdigheter.

NVL vill organisera ett webbinarie-serie om vuxnas matematiska färdigheter.