Verksamhetsplan 2021 - Hållbar utveckling

Detta skall nätverket för hållbar utveckling göra 2021

 

Kort om nätverket

Nätverket bidrar med kunskap och expertis att arbeta med de Globala målen 2030 för hållbar utveckling på ett pedagogiskt sätt i organisationer och institutioner för vuxnas lärande och i lokalsamhället.

Förväntat resultat 2021

Nätverket fungerar som sakkunnig i hållbarhetsfrågor och i hur man kan arbeta med dem ur ett transformativt perspektiv. Under 2021 kommer nätverket att utveckla en Inspirationsbok kring hur man kan jobba med hållbarhet inom olika kontexter inom vuxenutbildningen.

Webbinarier med målsättning är att bidra till ett mera hållbart Norden som bygger på delaktighet och jämställdhet och där gemensamma värderingar bidrar till att Norden är en föregångare inom hållbart leverne. Vi tror att ett hållbart Norden är ett konkurrenskraftigt Norden. Vi tror att genom att vi delar med oss av kunskap kring de globala målen och möjliggör lärmiljöer för diskussion kring dessa frågor så leder det till aktivitet och förändring.