Verksamhetsplan 2022 - NVL Digital arbeidsliv

Dette skal NVL Digital – arbeidsliv gjøre i 2022

 

Kort om Nettverket

I 2022 er den viktigste oppgaven til NVL digital arbeidsliv å være styringsgruppe for et pågående forskningsprosjekt. Det ble på et forberedene innspillsmøte i oktober 2021 bestemt at det nye nettverket skal bestå av representanter fra myndigheter med ansvar for voksnes læring og arbeidslivstilknytning, i de fem nordiske land. I tillegg skal det etableres en referansegruppe med representanter fra arbeidslivets organisasjoner i de fem nordiske land. Hensikten er å sikre at arbeidslivsorganisasjonenes perspektiver tas med i forskningsprosjektet, å sørge for forankring i arbeidslivet og å legge til rette for spredning av resultatene.

Forventet resultat 2022

I samråd med forskerteamet er det bestemt at forskningsprosjektet avgrenses slik:

  • Utvalgt sektor: Industrien. Det er basert på sonderinger med noen av representantene fra det forrige arbeidslivsnettverket, og med HK-dir.
  • Type bedrifter/virksomheter: Små og mellomstore. Basert på anbefalinger fra det forrige arbeidslivsnettverket.
  • Segmenter av ansatte: Ufaglærte og ansatte med fagbrev - (kort/lav utdanning). Basert på på innspillsmøte i NVL oktober 2021 om kompetansebehov og motivasjon.

Målet er at anbefalinger som følger av forskningsprosjektet skal være relevante og nyttige for arbeidslivets organisasjoner og bedrifter/virksomheter, og for policynivået i de nordiske land.