Verktøykasse for veiledning på arbeidsplassen

Verktøykasse for veiledning for arbeidsplassen er nå tilgjengelig på nettet for veiledere.

 

Worklife Guidance er toårig Erasmus+ prosjekt som ble ferdig i august 2016. Målet var å samle inn og utvikle metoder for å identifisere virksomheters behov for kompetanse og motivere medarbeiderne til å utvikle egen kompetanse. Deltakere i prosjektet var fra Finland, Island, Holland, Sverige og Østerrike. Overordnet mål for prosjekt var å vekke kjennskap hos både ledere/arbeidsgivere og medarbeidere om at strategisk kompetanseutvikling må være en del av dagligdags arbeidsliv og ansvaret ligger hos begge parter.

Verktøykasse på internettet på svensk

Prosjektets nettside