Vestlunddagarna 2015 Demokratisera demokratin

 

Om yttrandefrihetens gränser i och utanför vårt land samt medier, makt och demokrati.

Vestlunddagarna 19-20 mars 2015 ställer frågor som rör det fria ordet i förhållande till demokratin.
Vem har tillgång till det fria ordet och rätten att yttra sig i det offentliga rummet? Genom vilka
kanaler och media, utifrån vilka förutsättningar och på vilka villkor? Hur skapas möjligheter och
vilka är begränsningarna? Vem har, får och tar sig rätten att yttra och uttrycka sig? Vilket ansvar
tas för att upprätthålla en fri och öppen diskussion av samhället, i kulturlivet, i och av media?

Inledningsvis föreläser Anne Kaun, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid
Södertörns högskola. Hon tar sin utgångspunkt i bland annat följande frågor: Hur påverkas
vardagslivet och det politiska fältet av det nya medielandskapet? Hur hanterar vi den
upplevelse av ökat tempo som följer av den accelererande teknikutvecklingen på
medieområdet? Kan vi balansera uppkoppling med ned- och avkoppling, och i så fall på
vilka villkor och med vilka konsekvenser?

Berättaren Göran Hemberg, knuten till Demokratiakademin, möter oss sedan i sin
berättarsalong med funderingar som utgår från frågor som: Hur kan man tro på talet om
demokrati och mänskliga rättigheter? Är inte det en fråga att verkligen ta på allvar idag?
Vilket är folket som styr och ska styra sig själva i folkstyret, dvs. demokratin? Och hur ter
sig demokratin på skilda nivåer, t ex i organisationslivet, på nationell och global nivå? Har
inte också demokratin en exkluderande sida, som ställer många utanför fattade beslut?

I diktaturer - och även många förmenta demokratier - är kampen för mänskliga rättigheter
(MR) en nödvändighet. Thomas Hammarberg har stor erfarenhet av hur dessa försvaras
genom sitt arbete under många år, bland annat inom Amnesty, FN och Europarådet.
Här förmedlar han kunskap om ett hårdnande klimat för MR-organisationer, och även om
den svåra situationen för de enskilda personer, inte minst journalister och andra yrkesverksamma,
som aktivt ställer upp för medmänniskorna och deras rättigheter i olika länder.

Att poesi och politik långtifrån är oförenliga storheter ville Athena Farrokhzad, poet och
översättare, visa i sitt uppmärksammade sommarprogram i juli. Snarare är det poesins
verkliga uppgift att relatera sig till viktiga samhällsfrågor. Vi hör henne berätta om sitt
författarskap och ge exempel på det genom läsning av egen lyrik, bland annat ur den
prisade debutsamlingen Vitsvit, nominerad till förra årets Augustpris.

Om författarskap med politiska konsekvenser talar Ola Larsmo, författare och litteraturkritiker.
Han är ordförande för svenska PEN, en ideell organisation för skribenter, som
engagerar sig i frågor om det fria ordet i Sverige och internationellt. Han bär med sig många
exempel på och mycken kunskap om hur författare, till och med ett betydande antal
nobelpristagare, betraktas som samhällsfarliga. Yttrandefriheten blir kväst och de utsätts för
förbud, exkludering, påtryckningar och straff när de försöker utöva sitt yrke.

Kulturen är det gemensammas och demokratins blodomlopp. Det menar Henrik Teleman,
konstnär som grundat och i 15 år varit chef för Virserums konsthall. Hör hur han
argumenterar för att kultur ska bygga på de mångas delaktighet, inflytande och skapande,
inte centraliseras och kommersialiseras; hur den ska nå ut till och vara en resurs för alla,
inte minst för dem på landsbygden och i förorterna.

Publicisten Arne Ruth har bland annat varit kulturchef på Expressen och chefredaktör på
Dagens Nyheter. Han var också tidigare ordförande i PEN-klubben. Mot bakgrund av dessa
erfarenheter ger han synpunkter på och reflexioner kring Vestlunddagarnas två tätt
sammanflätade demokratiteman: makt, medier och demokrati respektive yttrandefrihetens
gränser. En central fråga i dessa sammanhang är: Vad kan och vill vi mena med det fria
ordet, fria media och en verkligt fri press? Är det bara mycket starka, marknadsinriktade
medieaktörer som förmår överleva i dagens mediekonkurrens? Är public service samhällsinriktade
och demokratiska uppdrag hotat av utvecklingen?

Inbjudan och program