Vi skal nå betre forståelse av kompetanser

- selv om mange av de unge ikke har fullført sin utdanning så er de kompetente; de har ervervet kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som arbeidslivet skal kunne vurdere og verdsette

 

På Nordisk Råds møte i Akureyri den 10 april presenterte Tormod Skjerve, seniorrådgiver hos Virke i Norge, NVL s rapport Kompetens ur ett arbetslivs perspektiv. Presentasjonen var punkt på programmet på fellesmøte for to av Rådets utvalg; utvalget for kunnskap og kultur og utvalget for vekst og utvikling.

- Hvordan kan vi gjøre det nemmere for kortutdannete unge å bli aktive på arbeidsmarkedet? var blant de spørsmål som ble stilt. – Vi skal nå betre forståelse av kompetanser, selv om mange av de unge ikke har fullført sin utdanning så er de kompetente; de har ervervet kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som arbeidslivet skal kunne vurdere og verdsette, svarte Tormod.

NVL arbeider videre med kompetanseutvikling i og for arbeidslivet og etablerer et nytt nordisk nettverk med representanter for partene i arbeidslivet.