Vi ved hvad vi har, men hvad med morgendagen?

 
Vi ved hvad vi har, men hvad med morgendagen? Simon Voughan

 

Martin Henning var den sidste keynote-taler. Han er universitetslektor ved Institution for kulturgeografi och ekonomisk geografi ved Lunds universitet og docent i ekonomisk geografi. Han har forsket i regional udvikling, hvordan arbejdsstyrken flytter sig mellem brancher og jobs, regional formidling af kundskab og økonomiske forandringer.

Sammen med andre forskere har han fundet ud at bag de fleste industrier findes der en regional forbindelse, deres kultur og kundskaber er baseret på regionale egenskaber og de bygger efterhånden op et regionalt særpræg og kompetanser. – Med andre ord er de enkelte regioner spesialiserede indenfor forskellige kundskabsområder eller industrielle profiler. Modeordet for det er «cluster», sagde han.

Spørgsmålet som forskergruppen arbejder med er om hvad denne regionale kundskab og industri betyder for fremtidens udvikling. Vi ved hvad vi har nu, men hvad sker der i morgen og overmorgen? Hvordan udvikles og forandres disse kundskaber og industrier? Man er nødt til at gøre noget andet i fremtiden end man gjorde tidligere og hvad skal de være?

Forskere har påpeget at nye industrier ikke vokser ud af ingenting, de bygger på de kompetenser der findes i hver region. Et eksempel kan være overgangen fra produktion af krigsfly til biler indenfor svensk industri i efterkrigstiden. Det samme skete i andre europæiske land hvor man brugte kapital fra den ene industri til at lave noget andet. I den forandring bygger bedrifterne på de kompetanser og resurser der findes i regionen. Det har fået en ny betydning i en tid hvor man lægger vægt på udviklingen af vækstregioner som Öresund.

Men måske er det på tide at vi løsriver os fra den anden industrirevolution og ser tingene an på en anden måde, snarere som et netværk af kompetenser hvor mennesker bevæger sig mellem jobs og brancher. Den store udfordringen ligger i hvordan man kan forberede sig for det man ikke ved skal komme. Hvordan bevæger folk sig mellem brancher og hvilke kompetenser har de med sig? Hvad er det som denne region har og næsten har?

– Hvad kan vi gøre til at fremskynde udviklingen af nye brancher og jobs? Infrastruktur er vigtig men vores forskning fører os altid hen imod de menneskelige resurser. Der kan vi påvirke udviklingen på mange måder, ikke mindst uddannelse, sagde Martin Henning.