Vi ved ingenting – og dog, - keynote 2

 
Bjarne Wahlgren har arbejdet med spørgsmålet om barrierer og motivation i voksenuddannelsen siden 1975. Bjarne Wahlgren har arbejdet med spørgsmålet om barrierer og motivation i voksenuddannelsen siden 1975.

Det er det mest gennemforskede tema, men vi ved ikke noget. Og man kan ikke tro på, hvad folk siger i undersøgelser. Med disse to provokationer indledte Bjarne Wahlgren sin præsentation om motivation, barrierer og initiativer i voksenuddannelsen. Men vovede alligevel et par konklusioner til sidst.

Af Michael Voss

”Det er det mest gennemforskede tema. Alligevel ved vi ingenting. Det er jo ikke meget på 35 år. Til gengæld giver det jer muligheden for at forandre verden på to dage,” sagde han indledningsvis med et lille smil til at opbløde budskabets kynisme.

Hans gennemgang af nogle af de nordiske undersøgelser, der har været gennemført i perioden, gav et vist belæg for provokationen. Resultaterne skiftede fra ti-år til ti-år. Når f.eks. Danmark lå i top af de nordiske lande omkring den personlige udvikling som motivation for at deltage i voksenundervisning i den ene undersøgelse, lå Danmark rask væk i bund ti år efter.

Stol ikke på folk

”Og så kan man ikke stole på, hvad folk siger i undersøgelser,” tilføjede Wahlgren og henviste til flere undersøgelser, hvor de adspurgte havde svaret, at de var meget positive overfor for voksenuddannelse.
”Men når de blev spurgt, om de selv skulle i gang, svarede det store flertal, at det ikke lige var noget for dem.”
I en anden undersøgelse svarede 83 %, at de deltog i voksenuddannelse, hvis der var et emne, som interesserede dem.
”Ja, men hvad er det så, der interesser dem,” spurgte Wahlgren for at understrege pointen om vores begrænsede viden.

Arbejdsrelevant

Efter en kort gennemgang af forskellige teorier og modeller om deltagelse vovede Wahlgren ikke desto mindre at drage nogle konklusioner på de seneste undersøgelser. Blandt andet turde han godt konkludere, at der er en stigende deltagelse i voksenundervisning i de nordiske lande.
”Der er også en bredere deltagelse. Den seneste undersøgelse viser, at kun 12 % angiver, at dårlige erfaringer i skolen og usikkerhed over for undervisningssituationen afholder dem fra at deltage i voksenundervisningen,” fortalte han.
”Det helt afgørende i dag er funktionaliteten. 61 % svarer, at de deltager, hvis det kan bruges til noget i deres arbejdssituation.”
Det førte Wahlgren frem til dilemmaet mellem arbejdsmarkedets behov for en bedre uddannet arbejdskraft og en stor gruppe lønmodtageres opfattelse af, at de ikke har brug for at videreuddanne sig.
”Den helt store opgave er at synliggøre behovet for voksenuddannelse. Vi skal sige: Jo, du har behov for at lære mere,” konkluderede Bjarne Wahlgren.

Presentation på dansk (pdf) | Esitys suomeksi (pdf)


Bjarne Wahlgren

er professor i voksenpædagogik ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og leder af Center for National Kompetenceudvikling.

Bjarne Wahlgren har gennem en årrække arbejdet med voksnes læring, herunder motivation, refleksion, transfer og læringsmiljø og uddannelse af voksenundervisere. Har senest udgivet bøger om Refleksion og læring – kompetenceudvikling på arbejdspladsen, Teori i praksis og Voksnes læreprocesser.