Videncenter for Etnisk Erhvervsfremme, EE

 

 
20-04-2011

Etnisk Erhvervsfremme er et nationalt initiativ, der er udviklet af et partnerskab bestående af Københavns, Århus, Odense, Ålborg, Vejle og Slagelse kommuner, regioner, Integrationsministeriet og Økonomiministeriet repræsenteret ved Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det består af lokale enheder i de seks kommuner og et nationalt videnscenter.
Initiativet har eksisteret siden august 2010 og skal bl.a. samle og formidle erfaringer, bedste praksis og viden om etnisk iværksætteri nationalt og internationalt, blandt andet gennem vidensportalen: 
www.startvaekst.dk/etniskerhvervsfremme.dk/ometniskerhvervsfremme

Se mere om centret og dets aktiviteter:
www.startvaekst.dk/etniskerhvervsfremme.dk/forside/0/2