Videreutdanning av lærere gir resultater

 

En undersøkelse som Oxford Research har gjort for Utdanningsdirektoratet viser at lærere som har gjennomført videreutdanning  reflekterer mer over hvordan de underviser og de tar i bruk flere undervisningsmetoder. Økt kompetanse fører til at planleggingen av undervisningen og selve utbyttet av undervisningen blir bedre.

Les mer på Udir.no.