Videreutdanning for lærere

 
Kunnskapsdepartementet bevilger 117 millioner kroner på etter- og videreutdanning for lærere. Det betyr 1600 nye plasser ved universitet og høyskoler fra høsten 2009. Målet er å få på plass et varig system for videreutdanning for lærere, som gir lærerne og skolene den kompetansen de har bruk for.
Du kan lese mer her.