Videreutdanning på deltid

 

Studiene er nettbaserte og dekker en rekke ulike fagområder. Det tilbys utdanninger der det kreves særskilt forkompetanse, men også studier for studenter med bare generell studiekompetanse. Høgskolen tilbyr teknologiske fag, pedagogiske fag, helse og sosialfag, media og kommunikasjon og innenfor økonomi og administrasjon

Les mer: www.hib.no/aktuelt/nyheter/2010/04/evu.asp