Videreutdanningstilbud for lærere

 
Studiet i norsk som andrespråk er et rent nettstudium ved universitetet i Bergen, på denne måten kan studiet lettere kombineres med jobb. Studiet i basisferdigheter ved UiS og HiV er samlingsbaserte med nettbasert undervisning underveis. Begge studiene er i samarbeid med Vox. Sistnevnte studium inngår som en naturlig del av Vox sin satsing på basisferdigheter (BKA programmet).
Les mer her: www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=4852&epslanguage=NO