Viittomakielinen kirjasto

 
Opetusministeriön työryhmä esittää, että ministeriö antaisi Kuurojen Liiton tehtäväksi ylläpitää Viittomakielistä kirjastoa, jonka tehtäviin kuuluisivat kirjasto-, tuotanto- ja asiantuntijapalvelut. Viittomakielisen kirjaston toiminta ehdotetaan aloitettavaksi 1.3.2008.
Toiminnallaan viittomakielinen kirjasto edistäisi viittomakielisten asemaa tasa-arvoisina kansalaisina tiedon ja kulttuurin saavuttamisessa.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/02/
viittomakielinen_kirjasto.html?lang=fi