Viktig å skape trygghet og tillit

- Det er viktig å bygge opp et tillitsforhold til studentene fra første dag. Når jeg ser at det er kommet inn oppgavebesvarelse fra en ny student, tar jeg alltid den først. En som leverer et arbeid for først gang er gjerne usikker på om han har løst oppgaven på riktig måte. Da er det godt å få rask respons, bli ønsket velkommen, og få tilbud om å ta kontakt når han støter på vanskeligheter. Jeg er klar til å hjelpe, og dette inspirerer nybegynneren til å stå på videre.

 
Per Martin Skogsholm drar også fra Askim til Oslo for å undervise voksne i klasserom en kveld i uka, som et ekstra tilbud i tillegg til nettundervisningen. Torhild Slåtto Per Martin Skogsholm drar også fra Askim til Oslo for å undervise voksne i klasserom en kveld i uka, som et ekstra tilbud i tillegg til nettundervisningen.

Det er nettlærer ved NKI Nettstudier, Per Martin Skogsholm, som sier dette. Han ble kåret til «Årets nettlærer» av Fleksibel utdanning Norge i 2013. I en alder av 68 år er han fortsatt like entusiastisk som han var da han startet for 40 år siden. Han underviser voksne studenter på nett i matematikk og mekanisk teknologi (i teknisk tegning), og han er lærer i fagskoleutdanningen «vaktmesterskolen». Vaktmesterskolen utgjør 60 fagskolepoeng (ecvets), og har en omfattende mengde oppgaver.
Da NVL-journalisten stikker innen en søndag ettermiddag, har Per Martin allerede gått gjennom tre oppgavebesvarelser og gitt sine kommentarer. Det er ikke snakk om å ta fri i helga eller om kvelden.
- Jeg har påtatt meg å være lærer og må være disponibel når studentene har bruk for meg, og mange jobber i helgene. Da vil jeg ikke la dem vente på svar til mandag. Dessuten liker jeg å ta unna etter hvert som oppgavene kommer inn. Jeg lar også studentene ringe når som helst. Er jeg våken, tar jeg telefonen, selv om det skulle være seine kvelden.
Per Martin har stor grad av service overfor studentene, og de er vant med å få raske tilbakemeldinger. En gang han var på reise kom det en telefon. Studenten lurte på om noe var galt. Det var første gang det hadde gått ni timer uten at svaret hadde kommet! Skolens krav til nettlæreren er å svare innen 48 timer. 

«Jo mer interessert studenten er i å lære, dess mer stimulerende er det å være lærer.»


Begynner alltid med det positive

Per Martin var selv fjernstudent på ingeniørhøgskole før han begynte som lærer. Da lærte han mye om hvordan undervisning over avstand fungerer.
- Det gjelder å sette seg inn i studentens situasjon. Jeg veier ordene nøye, begynner med å påpeke det som er bra i besvarelsen, før jeg går over til å forklare det som ikke er riktig. Så tilbyr jeg dem å ringe meg eller sende en e-post om det er noe de ikke forstår. 
Han deltar også i lærermøter og kurs, og utveksler kollega-erfaringer i nettforum. Andre lærere har glede av hans gode råd og tips. - Alltid det positive først, gjentar den garvede læreren med ettertrykk.

Å disponere tida

- Hva er største utfordring med å være voksen student?
- Jeg tror det er å disponere tida. En må være streng med seg selv, tåle motstand i arbeidet, og stå på. De fleste trenger noen de kan spørre, og har de ingen i nærheten, er det godt å kunne spørre læreren. Derfor er det også viktig at de har tillit til meg som lærer. Jeg på min side kan hjelpe enda bedre om jeg vet noe om hvem den enkelte student er. Derfor er studentprofilen som de legger ut på læringsplattformen gull verdt for meg. Når jeg vet hva de jobber med, hvor de bor og hvilke interesser de har, er det også lettere for meg å gi hjelp og støtte. 

«Student med lese- og skrivevansker:
Mye forsvinner på veien fra hodet til det kommer ut i fingrene.»


Lese og skrivevansker

- Mange voksne som tar utdanning, droppet ut av videregående utdanning da de var unge. Andre har lese- og skrivevansker, og det kan være krevende å ta fatt på studier. Det kan være vanskelig å forstå oppgavene riktig, og det kan også være slik at en forstår, men har vanskelig for å forklare det. En student sa det slik: Mye forsvinner på veien fra hodet til det kommer ut i fingrene. Derfor er en tilgjengelig lærer ekstra viktig.

Også i klasserommet

Per Martin har også en klasse han underviser hver onsdagskveld, som en støtte for studietilbudet på nett. Noen trenger denne faste dagen i uka for å holde dampen oppe. Her kan lærer Per Martin også dra store veksler på den enkelte students ressurser
- Studentene har gjerne erfaringer og spesialiteter som jeg kan bruke i undervisningen,. Dermed lærer de av hverandre, noe som virker positivt for hele gruppa.

Topp score fra studentene

At studentene setter pris på Per Martins innsats, er det ingen tvil om. Han greier å få de fleste gjennom utdanningsløpet, og noen er så takknemlige at de til og med sender han en oppmerksomhet. Fra en oljeplattform i Nordsjøen kom det en dag en lue med skinnende Gullfaks C-logo – fra en takknemlig student. NKI Nettstudier følger nøye opp. Nettstudentene må evaluere lærerens innsats på en skala. Per Martin oppnår stadig topp score fra alle sine studenter – altså er han en drømmelærer.
Gleder seg når studentene tar eksamen
- Hva gir denne jobben deg, og hva er det som gjør at du driver på år etter år, til og med ut over vanlig pensjonsalder?
- Det er gleden over hver student som når målet sitt. De jobber seg gjennom og kommer opp til eksamen og får sin utdanning. Det er nok litt vemodig når jeg sender mine kommentarer til siste oppgavebesvarelse, men samtidig er det en stor glede. Jo mer interessert studenten er i å lære, dess mer stimulerende er det å være lærer.

Se VIDEO