Viktig skritt for motivasjon av kortutdannede

 
Den islandske regjeringen la nylig fram en proposisjon fra sosialministeren og undervisningsministeren om forandringer på reglene for De islandske studerendes lånefond. Denne forandringen er en del av en helhetsorientert strategi som begge ministerier bidrar til, for å motivere arbeidsledige til å studere, og på den måten redusere ledigheten og støtte den regionale økonomiske utviklingen med økt kompetanse og kunnskap. Hovedpoenget er å forbedre studietilbud for ledige og gjøre studiene lettere tilgjengelige på forskjellige måter. Hovedvekten blir utviklingen av studietilbud for kortutdannete, arbeidsledige men det er nettopp denne gruppen som er den største blant de helt arbeidsledige. Forslag om tiltak ventes i løpet av de kommende uker.