Viktig stortingsmelding

«Fra utenforskap til ny sjanse» er tittelen på en stortingsmelding vi har ventet lenge på!

 
Tiltakene som fremmes skal gi voksnes bedre muligheter til å styrke sin kompetanse, øke mulighetene deres til å delta i opplæring og få sin medbrakte kompetanse godkjent. 
Målet er at den enkelte skal ha kompetanse som gir stabil og varig tilknytning til arbeidslivet. 
For å nå målet mener meldingen det er nødvendig med  et helhetlig system for voksne med lite utdanning, svake grunnleggende ferdigheter eller ikke godkjent kompetanse. 
Hovedpunkter er: Bedre opplæring i grunnleggende ferdigheter. Bedre muligheter for videregående opplæring. Bedre kvalitet i de særskilte tilbudene til innvandrere.
Flere departementer står bak meldingen; Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 
Les mer