Viktige tiltak for fag- og yrkesopplæringen

 
Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell understreket at selv om fag-og yrkesopplæringen i Norge allerede er veldig bra, må det hele tiden jobbes for bli enda bedre.
”Vi har en tendens til å undervurdere fag- og yrkesopplæringen, og det må det bli slutt med. Dette er utdanninger av topp kvalitet som gir høy kompetanse til mange forskjellige og svært viktige yrker”, sa kunnskapsminister da han fikk overrakt rapporten av utvalgsleder Rolf Jørn Karlsen.
Rapporten  foreslår 80 forskjellige tiltak . Mange av dem handler om å hindre frafall fra utdanning, som er en av de største utfordringene vi har. ”Jeg håper arbeidet vårt kan føre til konkrete tiltak, slik at et betydelig antall elever kan få et bedre liv”, sa Karlsen i sin presentasjon av rapporten. Rapporten finner du her:
www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/NOUer/2008/nou-2008-18.html?id=531933