Vil forske på grunnleggende ferdigheter, helse og arbeidsliv

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) lyser nå ut midler til å forske på grunnleggende ferdigheter og utsatte gruppers situasjon på arbeidsmarkedet.

 
Vil forske på grunnleggende ferdigheter, helse og arbeidsliv Johannes Jansson/norden.org

Med utsatte grupper menes i hovedsak personer med helseproblemer, personer på helserelaterte ytelser eller personer med nedsatt arbeidsevne. ASD ønsker å få kartlagt sammenhenger mellom ferdigheter og helseproblemer eller nedsatt arbeidsevne, og hva dette betyr for sysselsetting og arbeidsmarkedstilknytning. 

Les mer om bakgrunnen for forskningsprosjektet hos Vox.