Vil ha mer utdanning

 
Lønnsøke og muligheten for mer utfordrende arbeidsoppgaver er de mest motiverende faktorene for å delta i opplæring. Samtidig opplever mer enn halvparten av befolkningen at deres egen kompetanse er høyere enn de kravene som blir stilt i jobben, med unntak av fremmedspråk og data. Undersøkelsen viser også at det er behov for bedre informasjon om opplæringsordninger som er tilpasset voksne. Bare 13 prosent kjenner til muligheten for avkortet opplæring eller å få utstedt vitnemål på bakgrunn av realkompetanse.
Vox-barometeret befolkningen 2008 finner du her.