Vil utrede hvordan tilskuddet benyttes

 

Denne uken lyste Vox ut et konsulentoppdrag for å lære mer om effekten av voksenopplæringstilskuddet. Oppdraget skal utføres i andre halvdel av 2014, og skal se på hvordan tilskuddet kommer til nytte helt ned på lokallagsnivå i studieforbundenes medlemsorganisasjoner.

les mer